Webová prezentace

Jednoduchá cesta k Vašemu webu

Vyhledat na webu

Aktuálně

Přečtěte si

Inspirace

Testujeme webBěhem procesu tvorby webu, ale také po jeho dokončení je na místě web otestovat. Projít všechny vytvořené stránky, zkontrolovat správné zobrazení, textový obsah, funkční odkazy. Kromě těchto viditelných částí web obsahuje další důležité části pro běžného uživatele neviditelné. Pracovně tomu říkám neviditelná střeva webu.

Sice nejsou na první pohled vidět, ale jsou životně důležité pro správnou funkčnost webu, spolupráci s vyhledávači, přizpůsobení zobrazování v různých zařízeních, hladké sdílení atd. Cizími slovy - jde například o SEO optimalizaci, validitu kódu nebo responzivitu.

Pro testování se používají nejrůznější nástroje. My se zaměříme na testovací aplikace, které jsou zdarma a online dostupné.

Základní validátory pro web

Validátory prověří správnost kódování a další aspekty webu nezbytné pro jeho funkčnost a zejména lepší akceptaci vyhledávači.


Celková kontrola základních parametrů webu

Několik nástrojů, které otestují a analyzují web. Všechny uvedené testovací aplikace mají obdobný záběr: zjistí, jestli web má základní výbavu v pořádku. To jest splněné zásady pro SEO (délku a strukturu titulků, popis stránky, optimalizované obrázky včetně alternativního textu, validní odkazy, rychlost načítání, atd.). Každá aplikace klade větší důraz na něco jiného a mají různě podrobný výstup. Některé vám doporučí potřebné úpravy. Vyplatí se tedy otestovat web více aplikacemi a udělat si z toho vlastní závěr.


Kontrola SEO


Test responzivity neboli přizpůsobení zobrazení webu v mobilním telefonu


Rychlost načítání webu

Web by se měl každému uživateli načíst maximálně do 2 vteřin. Google definoval stupnici rychlosti načítání následovně:

  • Načtení webu do 2 vteřin: Excellent
  • Načtení webu do 4-5 vteřin: Good
  • Načtení webu do 8 vteřin: Fair
  • Načtení webu za více než 8 vteřin: Poor
Pěknou vizualizaci nabízí Google ve své online aplikaci.


Struktura HTML tagu v hlavičce

Pořadí a obsah tagů má vazbu na načítání stránky. Existuje také vlastní definice např. pro Android, které se říká Web Manifest. Tento soubor definuje některá chování stránky v závislosti na různých parametrech prohlížečů, apod. Jde o JSON soubor, který by měl být opět umístěn v rootu webu pod jménem manifest.json.


Jak je váš web připraven na sdílení?

Sdílení obsahu webu na sociálních sítích významně zvyšuje návštěvnost stránek. Nadšený návštěvník webu klikne na připravené sdílecí tlačítko anebo sdílí adresu webové stránky. Co se potom zobrazí na sociálních sítích?

Sociální sítě se zpravidla snaží zobrazit titulek, popis a obrázek související se sdílenou stránkou. Specifickým kódem ve stránce lze přesně definovat, co se má při sdílení na sociální síti zobrazit. Tuto situaci je dobré mít pod kontrolou.

Pro ověření správného nastavení a test finálního zobrazení nabízejí sociální sítě tzv. debugger, neboli nástroj pro odladění chyb. Debugger funguje online. Vložením webové adresy zjistíme, jak bude vypadat stránka při sdílení. Můžeme tak nastavit a vyladit obrázek, titulek i text.


Kontrola unikátního obsahu webu

Jsou texty na webu originální anebo okopírované odjinud? Neobsahuje web nějaké duplicitní stránky?

  • copyscape.com
  • siteliner.com - kontrola duplicitního obsahu, nefunkčních odkazů, atd.
  • Odevzdej.cz | Theses.cz - systémy pro porovnávání textů studentských prací. Porovnávají i vůči souborům na internetu bez ohledu na použitá skloňování, časování, přehození slov apod. Porovnávají soubory i v jiných jazycích.
  • Kontrola původnosti textu

Kontrola zpětných odkazů

Budování zpětných odkazů je disciplína, která stojí čas a trpělivé soustavné úsilí. Přitom může napomoci například Nástroj pro linkbuilding, neboli budování zpětných odkazů. Zjistíte tak oborově spřízněné weby, se kterými můžete navázat spolupráci.

Pro inspiraci si prohlédněte The Majestic Million - žebříček světových webů podle počtu zpětných odkazů. A začít můžete tím, že předložíte svůj web vyhledávačům.


Hračka na závěr: Jakou má váš web cenu?

Jedním z nástrojů, jak můžete sledovat kvalitu webu, je zjistit jeho hodnotu. Neboli za kolik korun či dolarů byste jej prodali. taková informace vás může velmi potěšit anebo naopak frustrovat.

Stanovení ceny webu je obecně velmi složitá problematika. Online dostupné automatické nástroje nikdy nemohou postihnout všechny aspekty hodnoty webu. Výsledky je proto třeba brát s rezervou a s jistou dávkou nadhledu. Výsledek bude vždy relativní, velmi orientační.

K čemu je to dobré? Můžeme se inspirovat indikací jednotlivých testů, případně sledováním trendu ceny v čase. Kdo hledá, najde náměty pro další zlepšování webu.

Automatizované aplikace mohou do svých výpočtů zahrnovat jednotlivé výstupy výše nastíněných testů. Vypočítávají tak cenu webu na základě nejrůznějších měřitelných údajů. Berou v úvahu stáří domény, celkový počet stránek a objem obsahu webu i jeho nárůst v čase. Samozřejmě kontrolují kvalitu SEO, validitu kódu a celkovou přístupnost webu jak pro vyhledávače, tak pro uživatele. Velkou roli hraje návštěvnost, množství zpětných odkazů a sdílení na sociálních sítích. Přidanou hodnotou je přítomnost platebních aplikací a jiných speciálních funkcionalit. Stranou nemusí zůstat ani geografická lokalita, jazyk nebo předpokládaný zisk z reklamy. Jak byste spočítali cenu svého webu sami?
Zpět na předchozí stránku

Mapa webu